Affärsvillkor

E-butiken www.takoy.se är en webbutik utan butik - så det går inte att komma och se varorna i förväg eller köpa dem personligen.


Definitioner

"Köpare" betyder en person som beställer varor via e-butiken www.takoy.se.

"Beställning" innebär att fylla i ett elektroniskt formulär som innehåller uppgifter om köparen, en lista över de beställda varorna, leverans- och betalningssätt samt det totala belopp som köparen kommer att betala för varorna.

"Produkter" betyder alla produkter som visas på webbplatsen www.takoy.se.


Beställning och ingående av kontrakt

Alla beställningar som görs via webbutiken www.takoy.se är bindande för båda avtalsparterna. Genom att skicka beställningen bekräftar köparen att han/hon har bekantat sig med dessa köp och reklamationsvillkor.

Förutsättningen för giltigheten av en elektronisk beställning är att alla uppgifter och krav som systemet kräver är korrekt och fullständigt fyller i vid registrering eller vid beställning.

Köpeavtalet mellan säljaren och köparen skapas genom att köparens kund skickar beställningen och godkänner den av säljaren.


Leveransvillkor

Säljaren åtar sig

- att leverera till köparen typ och kvantitet av de beställda varorna till inköpspriset och under de betalningsvillkor som gäller den dag beställningen skickas

- att leverera varorna till köparen lämpligt förpackad så att den inte skadas under transporten


Säljaren ansvarar inte för

- försenad leverans av varorna orsakad av transportföretaget.

- försenad leverans av varor på grund av en felaktigt angiven adress hos mottagaren

- för skador på försändelsen orsakade av transportföretaget

- eventuell utebliven leverans av varor som inträffat på grund av tillverkarens (leverantörens) fel till följd av eventuell begränsning eller upphävande av distributionsrättigheter eller andra oförutsebara hinder


Köparen åtar sig

- ta över de beställda varorna, kontrollera att förpackningen är intakt

- betala priset för varan i sin helhet och i enlighet med de betalningsvillkor som gäller den dag beställningen skickas, genom överföring i förskott eller på leveransdagen vid hämtning efter postförskott.

I det fall köparen inte tar över varorna (på grundval av beställningen) förbehåller sig säljaren rätten att kräva ersättning för den skada som uppstår. I det fall kunden inte tar emot varorna vid första leveransen, och begär omleverans av varorna, är han skyldig att betala kostnaderna för den första samt återleverans av varorna.

Säljaren har rätt att, beroende på affärens art (kvantitet, pris, transportkostnader, avstånd etc.) begära att köparen godkänner beställningen på ett trovärdigt sätt, t.ex. per telefon eller skriftligen. Om köparen vägrar tillstånd anser operatören att ordern är ogiltig.


Leveranstider

Leveranser av de beställda varorna sker så snart som möjligt, beroende på tillgången på produkter och säljarens operativa förmåga. Som regel behandlar vi beställningar av varor i lager inom 1 arbetsdag, kuriren levererar paketet till dig nästa arbetsdag, senast 3 arbetsdagar efter avsändning från oss. Vid ändring av leveransdatum kommer informationen att lämnas på hemsidan. Om en annan leveranstid anges för en specifik produkt kommer vi att informera dig om leveransen av varorna. Vid betalning på konto kommer beställningen att accepteras först efter att ha mottagit betalningen på vårt konto. 


Priser på varor

Alla priser som anges på hemsidan är slutgiltiga. Priset på varorna inkluderar ej porto, vi tar inte betalt för förpackning.

Försäljningsbeviset är fakturan som skickas till e-postadressen och fungerar som leverans och garantibevis.


Annullering av beställning

Köparen har rätt att annullera beställningen utan att ange en anledning inom 2 timmar efter avsändandet. (Efter 2 timmar kommer operatören att börja behandla beställningen). Skicka oss annulleringen av beställningen till vår e-post: info@takoy.se, vi skickar dig omedelbart en bekräftelse på annulleringen av beställningen.


Retur av varor - frånträde från kontraktet

Enligt 7 § i lag 102/2014 Z.z. om konsumentskydd..., varor köpta i vår webbutik kan returneras utan utan att ange en orsak senast 14 dagar efter mottagandet. 

Varorna måste returneras till adressen till företagets huvudkontor (www.takoy.se, Packeta.de, ID: 98575923, Schloßplatz 2, 086 48 Bad Brambach, Tyskland) i originalförpackningen, komplett, oanvänd och oskadad.

Konsumenten får inte frånträda avtalet som gäller varor och tjänster som företeknas i punkt 6 §7 i lag 102/2014 Z.z. om konsumentskydd...

Fraktkostnader för retur av varor betalas av kunden. Vi tar inte emot varor som returneras vid leverans mot betalning. Priset för varan, tillsammans med priset på de lägsta fraktkostnaderna, som anges på websidan (detta gäller inte om kunden hade fri frakt), kommer att returneras till kunden utan dröjsmål efter kontroll av de returnerade varorna, senast postorder eller på konto, senast inom 14 dagar.

Möjligheten att returnera varor gäller endast konsumenter, bara fysiska personer som inte använder varorna som en del av sin affärsverksamhet.


Returpolicy

Vi rekommenderar köparen att kontrollera försändelsen för skador på plats innan han tar emot och betalar försändelsen från kuriren. Vid omfattande skador (revet förpackning, deformationer och andra omfattande skador) är det nödvändigt att skriva en anteckning om skadan med kuriren, annars accepteras inte försändelsen.

Vid reklamation skickar köparen de påstådda varorna till adressen till företagets huvudkontor. Paketet ska vara ordentligt förpackat och ska innehålla: de reklamerade varorna inklusive tillbehör, en kopia av fakturan, en beskrivning av defekten och köparens kontaktuppgifter - returadress, telefonnummer, e-post. Skicka varorna antingen som en paket eller som ett brev. Vid leverans mot betalning accepteras inte denna försändelse. Påstådda varor ska levereras rena och mekaniskt oskadade.


Garantin täcker inte skador orsakade av:

- naturligt eller överdrivet mekaniskt slitage

- förorening av varor eller deras delar

- använda varorna under förhållanden som inte motsvarar temperatur, dammighet, fuktighet, kemiska och mekaniska effekter av den miljö där varorna normalt används

- yttre påverkan, t.ex. på grund av vädret

- manipulering av varorna av en obehörig person (oprofessionell reparation eller modifiering)

- mekaniska skador - slitna, skurna, termiskt skadade varor, varor skadade genom vårdslös ellrr felaktig fysisk hantering, avsiktlig repning av produktlager etc.

- garantin gäller inte heller skador orsakade av naturhändelser, naturkatastrofer, våldsamma skador, väderförhållanden eller drift under extrema och ovanliga förhållanden.

I händelse av ett obehörigt reklamation kommer varorna att returneras till köparen med ett lämpligt yttrande.

Säljaren behandlar reklamationen utan onödigt dröjsmål, dock senast 30 dagar från dagen för reklamationens ansökan till köparen. Genom att lämna in ett giltigt reklamation förlängs garantiperioden med reklamationens varaktighet. Om reklamationen löstes inom den lagstadgade garantiperioden genom att ersätta varan med en ny, börjar garantitiden att löpa igen från det datum då reklamationen löstes.
Säljaren kommer att meddela köparen om behandlingen av reklamationen antingen via telefon, SMS eller e-post och skickar varorna till köparens adress på egen bekostnad.